Metafora: NOVAC JE TEKUĆA SUPSTANCIJA
Glosirano ime:
MONEY IS LIQUID
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Izvedeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
MONEY IS A LIQUID
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Uloga u ciljnom okviru:
Uloga u izvornom okviru:
Napomena:
-
Povezana metafora:
Tip odnosa:
specifikacija izvornoga okvira
Opis odnosa:

-

Logički slijedi iz ciljnoga okvira:
gubitak novca
Inferencija s obzirom na izvorni okvir:
odljev tekućine
Tip logičkoga slijeda:
-
Izvedena metafora:
Logički slijedi iz ciljnoga okvira:
primitak novca
Inferencija s obzirom na izvorni okvir:
priljev tekućine
Tip logičkoga slijeda:
-
Izvedena metafora:
Primjer teksta:

Priljev novca emigranata u europskim i srednjoazijskim zemljama porastao je više od 10 posto. Kontinuirani rast novčanih transfera radnika iz inozemstva bilježi i Hrvatska.

Glosirani primjer:

Inflow of money from emigrants in European and Central Asian countries grew by more than 10 percent. The continuous growth of cash transfer of workers from abroad was also recorded in Croatia.

Engleski prijevod primjera:

Inflow of money from the immigrants in the European and Central Asian countries grew by more than 10 percent. The continuous growth of cash transfer from workers in foreigin countries was also recorded in Croatia.

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

priljev novca

Primjer teksta:

Sav se tok novca koji se pojavio za vrijeme nekog perioda uzima kao da se pojavio na kraju tog perioda.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

tok novca

Primjer teksta:

da bi stvaranjem takvog lanca postaja Agrokor sebi otvorio novi kanal za priljev gotovine, kakav je primjerice dobio preuzimanjem Tiska.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
http://www.nacional.hr/clanak/91198/todoric-ulazi-u-energetiku
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

priljev gotovine

Primjer teksta:

Drastično smanjenje potrošnje značit će definitivno i drastično smanjen priljev novca u državnu blagajnu u idućoj godini.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

priljev novca

Primjer teksta:

Zapravo čovjeku dođe žao te patetične figure , koja je samo isturena meta za prave igrače koji stoje iza njega, upravljajući tokovima prljavoga novca.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Potom su nam uzeli tvrtku, vodili poslove, isisali novac iz tvrtke i slično.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Then they took our company, ran the business, siphoned money from the company, and the like.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

isisati novac

Napomena uz primjer:

-