Metafora: VRIJEME JE NOVAC
Glosirano ime:
TIME IS MONEY
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
TIME IS MONEY
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
specifikacija izvornoga okvira
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Poznata američka uzrečica " vrijeme je novac " postaje nam sve smislenija iako još ne znamo kako je unovčiti.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

The well-known American saying "time is money" is becoming more meaningful to us, even though we still don't know how to monetize it.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

vrijeme je novac

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Za milijune užurbanih ljudi izumljena je kava koja štedi vrijeme i pojednostavljuje pripremu.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

For millions of busy people, coffee that saves time and simplifies preparation has been invented.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

štedjeti vrijeme

Napomena uz primjer:

-