Semantički okvir: Primanje
Glosirano ime:
Recieving
Opis:

Proces u kojem primatelj prima objekt od davatelja.

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
Recieving
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
-
Hijerarhija:
Tag:
-
Tip:
Okvir
Kulturni opseg:
-
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Kao izvorni okvir:
  • Nema zapisa
Kao ciljni okvir:
  • Nema zapisa
Povezani okvir:
Tip odnosa:
oslanja se na
Opis odnosa:

-

Povezani okvir:
Tip odnosa:
skalarna suprotnost u odnosu na
Opis odnosa:

-

Tip inferencije:
-
Opis inferencije:

primatelj prima pasivno objekt od davatelja

primiti.v
uzeti.v