Semantički okvir: Davanje
Glosirano ime:
Giving
Opis:

Proces u kojem davatelj daje objekt primatelju.

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
Giving
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Give
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Tip:
Okvir
Kulturni opseg:
potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Kao izvorni okvir:
  • Nema zapisa
Kao ciljni okvir:
  • Nema zapisa
Ne postoje povezani okviri!
Ne postoje inferencije!
davati.v