Semantička uloga: objekt
Glosirana uloga:
object
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-