Semantička uloga: primatelj
Glosirana uloga:
recipient
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-