Semantička uloga: davatelj
Glosirana uloga:
donor
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-