Semantički okvir: Posjedovanje
Glosirano ime:
to have
Opis:

Proces posjedovanja entiteta od drugog entiteta

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
Possesion
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Possesion
Hijerarhija:
Tag:
-
Tip:
Okvir
Kulturni opseg:
potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Kao izvorni okvir:
Kao ciljni okvir:
  • Nema zapisa
Ne postoje povezani okviri!
Ne postoje inferencije!
imati.v
posjedovati.v
vlasništvo.n