Semantička uloga: vlasnik
Glosirana uloga:
Owner
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
onaj koji posjeduje
Uloga u FrameNetu:
Owner