Metafora: PONOS JE OBJEKT KOJI SE GUBI
Glosirano ime:
PRIDE IS AN OBJECT THAT IS LOST
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
-
Ciljni okvir:
-
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
-
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
specifikacija izvornoga i ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Polako će gubiti svoj ponos.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

He will slowly lose his pride.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

gubiti ponos

Napomena uz primjer:

-