Metafora: IDEJA JE IMOVINA
Glosirano ime:
IDEAS ARE POSSESSIONS
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
Posjedovanje
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
IDEAS ARE POSSESSIONS
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Znali su iz stare prakse da opet imam neku svoju ideju .

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
hrWaC
Primjer anotacije:

imam svoju ideju

Napomena uz primjer:

-