Semantička uloga: imovina
Glosirana uloga:
Possesion
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
objekt koji vlasnik posjeduje
Uloga u FrameNetu:
possesion