Metafora: ZAPREKA ZNANJU JE ZAPREKA GLEDANJU
Glosirano ime:
IMPEDIMENT TO KNOWLEDGE IS IMPEDIMENT TO VISION
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Izvedeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
IMPEDIMENT TO KNOWLEDGE IS IMPEDIMENT TO VISION
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
logički slijedi iz
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Moramo ih spriječiti da vide što smjeramo.

Glosirani primjer:

We have to them stop that see what we are planning

Engleski prijevod primjera:

We have to stop them from finding out our plans.

Izvor primjera:
http://sportske.jutarnji.hr/tajanstveni-covjek-spijun-iz-kampa-vatrenih-radi-za-izbornika-kameruna-/1194450/
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-