Semantički okvir: Gledanje
Glosirano ime:
Seeing
Opis:

Primanje podražaja osjetilom vida.

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
-
Hijerarhija:
Tag:
-
Tip:
-
Kulturni opseg:
-
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Ne postoje uloge!
Tip odnosa:
specifikacija
Opis odnosa:

-

Ne postoje inferencije!
gledanje.n
vidjeti.v