Metafora: ZAPREKA ZNANJU JE MUTNOĆA
Glosirano ime:
IMPEDIMENT TO KNOWING IS UNCLEARNESS
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Izvedeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
Percepcija: vid
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
IMPEDIMENT TO KNOWING IS UNCLEARNESS
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
specifikacija izvornoga okvira
Opis odnosa:

-

Povezana metafora:
Tip odnosa:
oslanja se na
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Upravo to, ta prijevara, smutila je um jednoj seljakinji.

Glosirani primjer:

This deception has made the mind of poor peasant blurry.

Engleski prijevod primjera:

This deception has made the mind of poor peasant blurry.

Izvor primjera:
HJR
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Majorova kći pomutila mu um i srce.

Glosirani primjer:

Mayer’s daughter has made his mind and heart blurry.

Engleski prijevod primjera:

Mayer’s daughter has made his mind and heart blurry.

Izvor primjera:
HJR
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Kada ńe glas budeš čuti, tada ti misal moćno smuti.

Glosirani primjer:

When you hear her voice, it will blur your thought hardly.

Engleski prijevod primjera:

When you hear her voice, it will blur your thought hardly.

Izvor primjera:
HSP
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

Dijakronija

Primjer teksta:

Pamet smutila se jest jere slušaše svaki jezikom svojim govoreći.

Glosirani primjer:

Mind became murky because he was listening everybody speaking his own language.

Engleski prijevod primjera:

Mind became murky because he was listening everybody speaking his own language.

Izvor primjera:
AR
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

Dijakronija