Metafora: ZAPREKA ZNANJU JE TAMA
Glosirano ime:
IMPEDIMENT TO KNOWING IS DARKNESS
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Izvedeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
Percepcija: vid
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
IMPEDIMENT TO KNOWING IS DARKNESS
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
specifikacija izvornoga okvira
Opis odnosa:

-

Povezana metafora:
Tip odnosa:
logički slijedi iz
Opis odnosa:

-

Povezana metafora:
Tip odnosa:
u dvosmjernom odnosu sa
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Gusti ovija mrak grobnog neznanja vaš um.

Glosirani primjer:

Dense darkness of grave ignorance is wrapping your mind.

Engleski prijevod primjera:

Dense darkness of grave ignorance is wrapping your mind.

Izvor primjera:
AR
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

Dijakronija

Primjer teksta:

Mnogima je um potamnio.

Glosirani primjer:

To_many is mind darkened.

Engleski prijevod primjera:

Mind of many people darkened.

Izvor primjera:
HJR
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Politika i ideologija svima je zamračila um.

Glosirani primjer:

Politics and ideology to_all have darkened mind.

Engleski prijevod primjera:

Politics and ideology have darkened everyone’s mind.

Izvor primjera:
HJR
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-