Metafora: ZAPREKA ZNANJU JE SLJEPOĆA
Glosirano ime:
IMPEDIMENT TO KNOWING IS BLINDNESS
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Izvedeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
Percepcija: vid
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
IMPEDIMENT TO KNOWING IS BLINDNESS
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
specifikacija izvornoga okvira
Opis odnosa:

-

Povezana metafora:
Tip odnosa:
oslanja se na
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Čovjeku se nisu otvorile oči, već je postao slijep za svoj položaj krune stvaranja u svijetu.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
hrWaC
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Dok god budeš slijep za istinu o sebi, stalno ćeš se omalovažavati.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
hrWaC
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Živjeti u neznanju znači biti slijep za svijet oko sebe i slijediti jedini uzorak kojeg poznajemo.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
hrWaC
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-