Metafora: UZROK JE SILA
Glosirano ime:
CAUSES ARE FORCES
Tag:
-
Opis:

PITF

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Primarno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
CAUSES ARE FORCES
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Vlada spas vidi u provedbi oštrih mjera štednje i reformama kojima bi se posrnulo gospodarstvo izvuklo iz krize.

Glosirani primjer:

The_government salvation sees in the_implementation of_tough measures austerity and reforms which would self struggling economy pull out_of the_crisis.

Engleski prijevod primjera:

The government sees salvation in the implementation of tough austerity measures and reforms which would pull this struggling economy out of the crisis.

Izvor primjera:
http://vijesti.hrt.hr/282095/italiju-trese-gospodarska-kriza-propalo-500000-tvrtki
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-