Metafora: POMOĆ ZNANJU JE POMOĆ GLEDANJU
Glosirano ime:
AN AID TO KNOWING IS AN AID TO VISION
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Izvedeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
AN AID TO KNOWING IS AN AID TO VISION
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
logički slijedi iz
Opis odnosa:

-

Logički slijedi iz ciljnoga okvira:
-
Inferencija s obzirom na izvorni okvir:
Svjetlo pomaže bolje vidjeti
Tip logičkoga slijeda:
-
Izvedena metafora:
Primjer teksta:

To bi trebalo pomoći ljudima da vide kako se države članice mogu učinkovitije boriti sa svojim problemima djelujući zajedno unutar Unije.

Glosirani primjer:

This should help people to see how Member States can more effectively tackle with their problems by acting together within the Union.

Engleski prijevod primjera:

This should help people to see how Member States can tackle their problems more effectively by acting together within the Union.

Izvor primjera:
http://www.rsp.hr/ojs2/index.php/rsp/article/view/4
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-