Semantički okvir: Omeđeno područje
Glosirano ime:
Bounded_region
Opis:

-

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
Bounded_region
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Bounded region
Hijerarhija:
Tag:
-
Tip:
Kognitivni primitiv
Kulturni opseg:
potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Povezani okvir:
Tip odnosa:
specifikacija
Opis odnosa:

-

Povezani okvir:
Tip odnosa:
povezano sa
Opis odnosa:

-

Ne postoje inferencije!
omeđen.a
područje.n