Semantička uloga: granica
Glosirana uloga:
boundary
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
Boundary