Metafora: OKOLNOST JE OKOLINA
Glosirano ime:
CIRCUMSTANCES ARE SURROUNDINGS
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Primarno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
CIRCUMSTANCES ARE SURROUNDINGS
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
specifikacija izvornoga i ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Ništa se ne može uvesti u ovim okolnostima.

Glosirani primjer:

Nothing cannot_be_introduced in these circumstances.

Engleski prijevod primjera:

Nothing can be introduced under these circumstances.

Izvor primjera:
http://www.vecernji.hr/svijet/orban-odustao-od-poreza-na-internet-u-ovim-okolnostima-ne-moze-se-uvesti-970628
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

Riječ OKOLNOST motivirana je ovom metaforom

Primjer teksta:

Uz platformu za upravljanje poslovnim podacima kakvu pruža SQL Server, svaka će se tvrtka lakše i brže prilagoditi brzim promjenama današnje poslovne okoline .

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

With a data management platform like SQL Server, every company will more easily and quickly adapt to the rapid changes of today's business environment.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

poslovna okolina

Napomena uz primjer:

-