Semantički okvir: Entitet
Glosirano ime:
Entity
Opis:

Ono za što se vjeruje, zna ili zaključuje da ima vlastitu egzistenciju (živo ili neživo).

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
Entity
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
-
Hijerarhija:
Tag:
-
Tip:
Kognitivni primitiv
Kulturni opseg:
potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Kao ciljni okvir:
  • Nema zapisa
Ne postoje uloge!
Ne postoje povezani okviri!
Ne postoje inferencije!
entitet.n