Metafora: VRIJEME JE ENTITET
Glosirano ime:
TIME IS AN ENTITY
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Primarno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
TIME IS AN ENTITY
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Danas ja u zajednici učim biti prijatelj, dati vrijeme drugome, biti anđeo čuvar uz djevojku od 0 do 24 sata, gurati je da ide naprijed.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Today, in the community, I am learning to be a friend, to give time to others, to be a guardian angel with a girl 24/7, pushing her to move forward.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

dati vrijeme

Napomena uz primjer:

-