Metafora: SVOJSTVO JE ENTITET
Glosirano ime:
ATTRIBUTES ARE ENTITIES
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
ATTRIBUTES ARE ENTITIES
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

U protivnom se događa da silikon koji brtvi spoj prozora i klupice nakon nekog vremena izgubi svojstvo i voda prolazi u zid

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Otherwise, what happens is that the silicone sealing the joint between the window and the sill eventually loses its properties, and water seeps into the wall.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

izgubiti svojstvo

Napomena uz primjer:

-