Metafora: ZNAČAJKA JE ENTITET
Glosirano ime:
ATTRIBUTES ARE ENTITIES
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
ATTRIBUTES ARE ENTITIES
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Prokulice treba prokuhati otprilike 5 minuta prije nego što ćete ih zamrznuti, kako bi izgubile svoju gorčinu.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Brussels sprouts should be boiled for about 5 minutes before freezing them to lose their bitterness.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

izgubiti svoju gorčinu

Napomena uz primjer:

-