Semantička uloga: dio tijela
Glosirana uloga:
bodypart
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-