Semantički okvir: Uzrok
Glosirano ime:
Causation
Opis:

Opća predodžbena shema koja specificira uzročni odnos između dviju situacija ( 'uzrok' i 'učinak'). Prototipično, uzrok i učinak dio su scenarija u kojem je proces (uzročni_proces) povezan s jednim entitetom (uzročni_entitet) tako da na neki način djeluje na proces (zahvaćeni_process) koji je povezan s drugim entitetom (zahvaćeni_entitet).

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
Causation
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Causation
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Tip:
Kognitivni primitiv
Kulturni opseg:
potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Kao izvorni okvir:
Kao ciljni okvir:
Ne postoje povezani okviri!
Ne postoje inferencije!
uzrok.n
uzrokovati.v
učinak.n
uzročan.a