Metafora: UZROK JE ISHODIŠTE
Glosirano ime:
CAUSE IS A SOURCE
Tag:
-
Opis:

Metaforičko proširenje predodžbene sheme ishodište-put-cilj na okvir uzrok-proces-posljedica

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
-
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Bez konkretnijih informacija može se, jednako tako, posumnjati da su liječnici skrivali od Klasnića izvore njegovih problema, odnosno da su mu baš oni, prvenstveno Werderovi, rekli da može nastaviti igrati bez potenciajalnih zdravstvenih problema.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Without more concrete information, one might also suspect that the doctors hid the sources of his problems from Klasnić, or that they, primarily Werder's doctors, told him he could continue playing without potential health issues.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

izvor problema

Napomena uz primjer:

-