Metafora: UZROK JE ISHODIŠTE
Glosirano ime:
CAUSE IS A SOURCE
Tag:
-
Opis:

Metaforičko proširenje predodžbene sheme ishodište-put-cilj na okvir uzrok-proces-posljedica

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
-
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Ne postoje primjeri!