Semantička uloga: zahvaćeni entitet
Glosirana uloga:
affected
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-