Semantička uloga: uzrok
Glosirana uloga:
cause
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-