Semantička uloga: pozadina
Glosirana uloga:
background
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
širi prostorni okvir u kojem su smješteni trajektor i orijentir
Uloga u FrameNetu:
-