Semantička uloga: profilirano područje
Glosirana uloga:
profiled region
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
Profiled region