Semantički okvir: Pamćenje
Glosirano ime:
Memory
Opis:

Prihvaćanje i zadržavanje novih sadržaja ili spoznaja.

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
Memory
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Memory
Hijerarhija:
Tag:
-
Tip:
Okvir
Kulturni opseg:
potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Ne postoje uloge!
Ne postoje povezani okviri!
Ne postoje inferencije!
pamtiti.v
pamćenje.n
sjećanje.n
sjetiti.v