Metafora: PAMĆENJE JE SPREMIŠTE
Glosirano ime:
MEMORY IS A STOREHOUSE
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
-
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
MEMORY IS A STOREHOUSE
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
logički slijedi iz
Opis odnosa:

-

Tip odnosa:
specifikacija ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Tri se mlade žene igraju, ali i ispovijedaju, pretražuju riznice sjećanja - ulazeći i u prostore sjećanja koja postoje i mimo njihovih ' realnih ' života.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Three young women play, but also confess, searching the treasures of memories – delving into spaces of memories that exist beyond their 'real' lives.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

riznica sjećanja; pretraživati riznicu sjećanja

Napomena uz primjer:

-