Metafora: PAMĆENJE JE STAVLJANJE OBJEKTA U SPREMNIK
Glosirano ime:
MEMORIZING IS PUTTING OBJECTS INTO THE_CONTAINER
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
-
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
specifikacija izvornoga i ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Loše stvari i događaje sam zaključala negdje duboko u sebi

Glosirani primjer:

Bad things and events I have locked somewhere deep inside myself.

Engleski prijevod primjera:

I burried all the bad things and events somewhere deep inside myself.

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

U mojoj glavi postoji jedno neobjašnjeno sjećanje

Glosirani primjer:

In my head exists one unexplained memory.

Engleski prijevod primjera:

There is one unexplained memory in my mind.

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Te slike mogu predstavljati pohranjena sjećanja.

Glosirani primjer:

Those images can represent stored memories.

Engleski prijevod primjera:

Those images can represent stored memories.

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-