Semantički okvir: Kontrola
Glosirano ime:
Control
Opis:

Provjera.

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
Control
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Control
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Tip:
-
Kulturni opseg:
-
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Ne postoje uloge!
Ne postoje povezani okviri!
Ne postoje inferencije!
kontrola.n
kontrolirati.v