Metafora: KONTROLA JE GORE
Glosirano ime:
CONTROL IS UP
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Primarno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
CONTROL IS UP
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
u vezi s izvornim okvirom
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Nadzorni odbor je tijelo koje nadzire i prati rad svih tijela

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

The supervisory board is a body that oversees and monitors the work of all other bodies.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

nadzirati

Napomena uz primjer:

hrvatska riječ 'nadzirati' doslovno znači 'gledati odozgo'