Metafora: KONTROLA JE POSJEDOVANI OBJEKT
Glosirano ime:
CONTROL IS A POSSESSED OBJECT
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
CONTROL IS A VALUABLE POSSESSION
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Tebi je ona tvoja silna literatura sumnjivog porijekla udarila u glavu, pa si ti sirota izgubila kontrolu nad umom i tijelom.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

All that dubious literature has gone to your head, and now, poor you, you've lost control over your mind and body.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

izgubiti kontrolu

Napomena uz primjer:

-