Metafora: KONTROLA JE FIZIČKO OGRANIČENJE
Glosirano ime:
CONTROL IS PHYSICAL RESTRAINT
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
CONTROL IS PHYSICAL RESTRAINT
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Jedan od najvažnijih razloga zbog kojih se roditelji moraju ograditi, postaviti granice i upotrijebiti svoju moć jest to što djeca sama često ne znaju što im je potrebno.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

One of the most important reasons parents must set boundaries and use their authority is that children often don't know what they need themselves.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

postaviti granice

Napomena uz primjer:

-