Metafora: POMOĆ ZNANJU JE SVJETLOST
Glosirano ime:
AID TO KNOWING IS LIGHT
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

Usp. Raffaelli i Kerovec (2008, 153): „Upravo je to temeljni razlog zbog kojega mnogi leksemi koji su na različite načine povezani s konceptom 'svjetlosti' u svojim semantičkim strukturama imaju i metaforička značenja koja su povezana s 'umom', 'znanjem' ili 'razumijevanjem', 'shvaćanjem' i spoznajom. Tako se primjerice bistro dijete odnosi na 'pametno dijete', rasvijetliti problem na 'učiniti problem razumljivim', jasno mi je znači da 'shvaćamo' i mnogi drugi. Ovi su svi primjeri realizacijama konceptualnih metafora ZNATI JE VIDJETI/IDEJE SU SVJETLO te upućuju na metaforičke pomake unutar semantičkih struktura, odnosno na metaforička značenja odabranih leksema bistar, rasvijetliti i jasan. Njihovo je prototipno značenje vezano uz domenu svjetlosti i odnosi se na jedan aspekt vidljivosti, prozirnosti koji je uvjetovan svjetlošću.“ [U izvorniku: „The semantic structures of many lexemes which are in some way connected with the concept of ‘light’ contain metaphorical meanings connected with ‘the mind,’ ‘knowledge’ or ‘understanding,’ ‘comprehension’ and ‘cognition.’ For example, the Croatian expression bistro dijete lit. ‘a clear child’ refers to ‘an intelligent child,’ rasvijetliti problem lit. ‘to light up an issue’ means to ‘clarify an issue,’ jasno mi je lit. ‘it is clear to me’ means that we understand something etc. All these examples are realizations of the conceptual metaphors KNOWING IS SEEING/IDEAS ARE LIGHT and point to metaphorical shifts within semantic structures – they show the metaphorical meanings of the selected lexemes bistar, rasvijetliti and jasan. Their prototypical meaning is connected with the domain of light and refers to one aspect of visibility and transparency which is determined by light.“]

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Izvedeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
Percepcija: vid
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
AID TO KNOWING IS LIGHT
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Poveznica:
http://ihjj.hr/metafore/index.php/eksperimenti/
Referencija:

-

Sažetak:

-

Projektno istraživanje:
EKSPERIMENT 5: GRADNJA, CRTANJE I OBJAŠNJAVANJE APSTRAKTNIH KONCEPATA
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
specifikacija izvornoga okvira
Opis odnosa:

-

Povezana metafora:
Tip odnosa:
logički slijedi iz
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

OTKRIĆE novih, odlično očuvanih prapovijesnih fosila bacilo je novo svjetlo na proučavanje razvoja psa i vuka.

Glosirani primjer:

The discovery of new, excelently preserved prehistoric fossils shed new light on the study development dog and wolf.

Engleski prijevod primjera:

The discovery of new, well-preserved prehistoric fossils shed new light on the study of the development of dogs and wolves.

Izvor primjera:
http://www.index.hr/ljubimci/clanak/otkriven-fosil-oca-svih-europskih-pasa-star-dva-milijuna-godina-izgledao-kao-mjesanac-njemackog-ovcara-i-vuka/725708.aspx
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Za njega je Goethe rekao da je najblistaviji um svojeg vremena.

Glosirani primjer:

Goethe said he was the most brilliant mind of his time.

Engleski prijevod primjera:

Goethe said he was the most brilliant mind of his time.

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

sjajni um

Glosirani primjer:

brilliant mind

Engleski prijevod primjera:

brilliant mind

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Pameti naše očima nova svitlošć tvoje zrake prosinu.

Glosirani primjer:

To the eyes of our mind new ray of light from you is shining.

Engleski prijevod primjera:

To the eyes of our mind new ray of light from you is shining.

Izvor primjera:
OS-HV
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

Dijakronija, 16. st.

Primjer teksta:

Prosvitli pameti naše!

Glosirani primjer:

Enlighten our minds!

Engleski prijevod primjera:

Enlighten our minds!

Izvor primjera:
OS-HV
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

Dijakronija, 16. st.

Primjer teksta:

Križ duhovno jest spasenje, jest pameti prosvitļenje.

Glosirani primjer:

Cross is spiritual salvation, it is enlightment of our minds.

Engleski prijevod primjera:

Cross is spiritual salvation, it is enlightment of our minds.

Izvor primjera:
OS-HV
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

Dijakronija, 16. st.