Semantički okvir: Aktivnost
Glosirano ime:
Activity
Opis:

Bilo kakvo određeno djelovanje.

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
Activity
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

Ostala značenja:
1. osobina onoga koji je aktivan;
2. tjelesni proces, organski proces koji se događa u tijelu (npr. tjelesna aktivnost, respiratorna aktivnost, srčana aktivnost)
3. kem. fizikalna veličina koja opisuje brzinu raspada jezgri ili čestica
4. prirodni proces, proces koji postoji u prirodi ili se događa pod utjecajem prirodnih sila (vulkanska aktivnost, seizmička aktivnost)

Odgovarajući engleski okvir:
Activity
Hijerarhija:
Tag:
-
Tip:
Okvir
Kulturni opseg:
potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Ne postoje uloge!
Ne postoje povezani okviri!
Ne postoje inferencije!
djelovanje.n
aktivnost.n