Metafora: MORALNOST JE RESURS
Glosirano ime:
MORALITY IS A RESOURCE
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
-
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
MORALITY IS A RESOURCE
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
specifikacija izvornoga i ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Tip odnosa:
povezano sa
Opis odnosa:

-

Povezana metafora:
Tip odnosa:
specifikacija izvornoga okvira
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Vidi se da on nema žive veze što piše, i također ni trunke morala i ljudskih vrijednosti.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:


It can be seen that he has no living connection to what he writes, and also not a shred of morality and human values.

Izvor primjera:
hrWaC – Croatian web corpus
Primjer anotacije:

trunke (S) morala (T)

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

U Lijepoj našoj ima dovoljno odlučnosti , znanja , morala i sposobnosti

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

There is enough determination, knowledge, morals and abilities in Croatia.

Izvor primjera:
hrWaC – Croatian web corpus
Primjer anotacije:

ima (S) dovoljno (S) morala (T)

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Upravo su iznimke mediji na kojima javno utjecajne osobe oskudne moralnosti nezavidna znanja nerijetko ugroze moralno i strukovno uzornu maticu.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Exceptions are the media in which publicly influential people of scarce morality often have unenviable knowledge and endanger the morally and professionally exemplary motherland.

Izvor primjera:
hrWaC – Croatian web corpus
Primjer anotacije:

oskudne (S) moralnosti (T)

Napomena uz primjer:

-