Metafora: MORALNOST JE OBJEKT
Glosirano ime:
MORALITY IS AN OBJECT
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
Rukovanje objektima
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
MORALITY IS AN OBJECT
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Nije uspio slomiti moral i hrabrost , prkos i ljubav njegovih malobrojnih branitelja.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

He failed to break the morale and courage, defiance and love of his few defenders.

Izvor primjera:
hrWaC – Croatian web corpus
Primjer anotacije:

slomiti (S) moral (T)

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Europa gubi naravni i kršćanski moral.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Europe is losing its natural and Christian morality.

Izvor primjera:
hrWaC – Croatian web corpus
Primjer anotacije:

gubi (S) moral (T)

Napomena uz primjer:

-