Metafora: SNIŽAVANJE NA SKALI JE PADANJE
Glosirano ime:
LOWERING ON A SCALE IS FALLING
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
Hrvatski; potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
SNIŽAVANJE NA SKALI JE PADANJE
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
oslanja se na
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Time će sigurno pasti kvaliteta usluge koju pružamo putnicima na našim avionima.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
hrWaC
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Tako je cijena najprodavanijeg eurosupera 95 prvi put u nešto više od godinu dana pala ispod 10 kuna.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
hrWaC
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-