Metafora: POVIŠENJE NA SKALI JE RAST
Glosirano ime:
RISING ON A SCALE IS GROWTH
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
RISING ON A SCALE IS GROWTH
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
oslanja se na
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Od 1850. do danas, mjerenja pokazuje da razina mora raste 1.5 mm godišnje.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
https://hr.wikipedia.org/wiki/Porast_razine_mora
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Interes Zadrana i za ovogodišnju manifestaciju je velik, te je primjetno kako razina svijesti o važnosti prevencije osteoporoze raste.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
hrWaC
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Istraživanja upućuju da dužim uzimanjem hormonske nadomjesne terapije, raste i rizik od obolijevanja.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
hrWaC
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-