Semantički okvir: Život
Glosirano ime:
Life
Opis:

Stanje bića od rođenja do prestanka svih životnih funkcija organizma

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
Life
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Life
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Tip:
-
Kulturni opseg:
-
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Ne postoje uloge!
Povezani okvir:
Tip odnosa:
specifikacija
Opis odnosa:

-

Ne postoje inferencije!
život.n
živjeti.v