Metafora: ŽIVOT JE VODA TEKUĆICA
Glosirano ime:
LIFE IS FLOWING WATER
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Složeno; Izvedeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
LIFE IS FLOWING WATER
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
specifikacija izvornoga i ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Tijekom života dobila je mnoga priznanja za svoja dobročinstva

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Throughout her life, she received many awards for her charitable acts.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

tijekom života

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Život teče dalje. On ide polako svojim tokom, znam to..

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Life flows on... It moves slowly at its own pace, I know that...

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

život teče; tok života

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Rijeka života teče između obala boli i zadovoljstva.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

The river of life flows between the shores of pain and pleasure.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

rijeka života teče između obala

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Žubor življenog života, romor ljubavi ne dolazi iz nebeskih visina, on izvire iz vrela duše.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

The murmur of a life lived, the whispers of love, do not come from the heights of heaven; they spring from the wellspring of the soul.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

žubor života

Napomena uz primjer:

-