Metafora: ŽIVOT JE VODA STAJAĆICA
Glosirano ime:
LIFE IS STAGNANT WATER
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Složeno; Izvedeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
LIFE IS STAGNANT WATER
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
specifikacija izvornoga i ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Povezana metafora:
Tip odnosa:
povezano sa
Opis odnosa:

-

Povezana metafora:
Tip odnosa:
specifikacija izvornoga okvira
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Život je more, pučina crna po kojoj tonu mnogi što brode

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Life is a sea, a dark expanse in which many who sail sink.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

život je more; pučina crna; tonu; plove;

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

I kad ih ispraćamo na njihove putove na plovidbu morem života , sidro sigurnosti doma bit će im poput jedra u kojem uvijek živi dobar vjetar

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

And when we send them off on their journeys across the sea of life, the anchor of home will be like a sail in which the good wind always lives.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

plovidba morem života; sidro; jedra; vjetar

Napomena uz primjer:

-