Semantička uloga: protagonist
Glosirana uloga:
protagonist
Tip uloge:
entity
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-